Praca w dobie pandemii

Obecna sytuacja epidemiczna wymusza na naszym zespole wdrożenie odpowiednich procedur postępowania, które mają za zadanie chronić zarówno pacjentów jak i personel medyczny naszej placówki.

Czas zagrożenia wirusowego wymógł na nas zmiany w obsłudze pacjentów, a co za tym idzie ilość czasu poświęconego każdemu z nich oraz zwiększenia przerw pomiędzy wizytami w danym dniu, ponieważ jest on potrzebny do przygotowania gabinetów dla kolejnych pacjentów oraz dla uniknięcia kontaktu pomiędzy przyjmowanymi osobami.

Jak zabezpieczamy pacjentów przed zarażeniem COVID-19?

Procedura przedzabiegowa:

 • nie przyjmujemy pacjentów zarażonych wirusem Covid-19 oraz z podejrzeniem takiego zakażenia. Dla tych pacjentów przygotowane są specjalne placówki, co jest w gestii NFZ-u.
 • pacjent umawiany jest telefonicznie lub za pomocą internetu, a przed wizytą przeprowadzany jest wywiad epidemiczny, który po przyjściu pacjenta do placówki musi być potwierdzony i podpisany
 • pacjenci są umawiani na wizyty tak, aby nie było styczności z poprzednim jak i pacjentem zarejestrowanym po nim, tak że w przychodni przebywa jedynie pacjent, lekarz oraz dodatkowy personel medyczny.
 • pacjenci przyjmowani są naprzemiennie w dwóch gabinetach, tak aby zapewnić odpowiednią dezynfekcję zarówno powierzchni jak i powietrza w gabinetach z użyciem odpowiednich urządzeń
 • po potwierdzeniu telefonicznym wizyty, drzwi otwiera personel, przeprowadzana jest dezynfekcja rąk, podpisanie wywiadu epidemicznego, mierzona jest temperatura ciała pacjenta bezdotykowym termometrem i po zakwalifikowaniu go do zabiegu, pacjent otrzymuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek, czepka, ochraniaczy na buty i innych ewentualnych niezbędnych rzeczy.
 • w miarę możliwości prosimy o niekorzystanie z toalety, a zęby powinny być umyte przed wizytą poza przychodnią
 • pacjent jest wprowadzany do gabinetu przez personel medyczny i jest proszony o niedotykanie niczego takiego jak klamki, uchwyty, pochwyty, ściany w trakcie pobytu w przychodni

Procedura zabiegowa:

 • po wejściu do gabinetu pacjent otrzymuje śliniak, jest proszony o przepłukanie jamy ustnej preparatem do dezynfekcji ust
 • leczenie wykonywane jest w odpowiednio przygotowanych gabinetach z zachowaniem zaostrzonych standardów dezynfekcji i sterylizacji zaleconych w sytuacji istniejącego reżimu sanitarnego. Dotyczy to również lekarza i asysty, którzy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej.

Procedura pozabiegowa:

 • pacjent nadal niczego nie dotyka, jest wyprowadzany przez personel do rejestracji, reguluje płatność za zabieg i odbiera potwierdzenie z zachowaniem odpowiedniego dystansu
 • usuwane są środki ochrony pacjenta czyli rękawiczki i inne ochraniacze do specjalnie przygotowanego kosza, pacjent dezynfekuje ponownie ręce i jest wyprowadzany przez drzwi przez personel
 • w tym czasie jest zmieniana odzież ochronna personelu jak i są oczyszczane i dezynfekowane powierzchnie w gabinetach i powietrze
 • sprzęt jednorazowy jest wyrzucany do specjalnie przeznaczonych worków, a pozostałe narzędzia poddawane sterylizacji
 • personel i drugi gabinet jest szykowany do przyjęcia kolejnego pacjenta