Procedury w trakcie epidemii koronawirusa

Procedury w trakcie trwania epidemii koronawirusa w przychodni stomatologicznej

1. Telefoniczna rejestracja pacjenta;
- pytamy o cel wizyty
- pytamy o stan zdrowia oraz przeprowadzamy wstępny wywiad epidemiologiczny odnośnie zakażeniem koronawirusem

2. W celu zapewnienia ochrony pacjentów pomiędzy wizytami będą ustanowione przerwy, tak aby bezpiecznie przeprowadzić leczenie jak zadbać o dezynfekcję osobistą i gabinetów (w czasie między zabiegami przeprowadzana jest zmiana jednorazowych środków ochrony osobistej, dezynfekcja personelu i gabinetu oraz przygotowanie drugiego gabinetu na przyjęcie kolejnego pacjenta)

3. Pacjent jest umawiany telefonicznie, nie wchodzi sam do przychodni, o przyjściu informuje telefonicznie, do przychodni otwiera mu drzwi personel placówki, pacjent nie dotyka uchwytów, pochwytów, ścian, drzwi,  nie powinien też korzystać z toalety.

4. Po wejściu mierzona jest temperatura pacjenta bezdotykowym termometrem. Poniżej tem. 37,3 stopnia C pacjent może kontynuować wizytę.  Podajemy mu wieszak do powieszenia okrycia wierzchniego na lewej stronie i odwieszamy. Po tym pacjent dezynfekuje ręce podanym bezpośrednio na nie przez personel płynem/żelem dezynfekcyjnym oraz/lub zakłada maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Powinien jeszcze wypełnić i podpisać wywiad epidemiologiczny i zostaje zaprowadzony do gabinetu.

5. W tym czasie lekarz oraz asystentka szykują się do przyjęcia pacjenta.

6. Po wejściu do gabinetu pacjent w dalszym ciągu niczego nie dotyka, siada na fotelu stomatologicznym oraz jest zaopatrzony w jednorazowy śliniak. Po zdjęciu maseczki płucze usta roztworem dezynfekcyjnym.

7. Wykonujemy zabieg po czym pacjent ponownie płucze jamę ustną powyższym roztworem i/lub zakłada maseczkę na twarz. Udaje się do rejestracji.

8. Pacjent dokonuje płatności kartą płatniczą z uwzględnieniem odległości 2 m od personelu rejestracji po czym odbiera odzież oraz wyrzuca rękawiczki i maseczkę do specjalnie wyznaczonego kosza oraz placówkę po otworzeniu drzwi przez personel.