Implanty stomatologiczne to najbardziej zaawansowana forma przywracania funkcjonalności uzębienia w przypadku braków zębowych. W leczeniu wykorzystuje się tytanowe implanty, które wszczepia się w kość szczęki lub żuchwy, w miejsce po brakującym zębie. 

Implant zastępuje korzeń utraconego zęba. Gdy wszczep zrośnie się z kością, można osadzić na nim koronę protetyczną. Największą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że uzupełnienie osadzone jest w kości na stałe i sprawuje się niemal tak samo, jak naturalny ząb. Użytkownicy implantów dbają o nie tak samo, jak o zęby naturalne. Nie muszą zmagać się z koniecznością zdejmowania protezy do codziennej higieny czy też z problemem niewłaściwego dopasowania. Korona na implancie jest nie do odróżnienia od pozostałych zębów w jamie ustnej.

Implanty dają komfort podczas przeżuwania pokarmu, ponieważ przenoszą siły fizyczne bezpośrednio na kość (w przypadku protez tradycyjnych siły przenoszone są na dziąsło). Bardzo ważnym aspektem leczenia implantologicznego jest także fakt, że implanty stymulują kość, a zatem zapobiegają zjawisku atrofii kostnej (zaniku), co jest naturalną konsekwencją utraty zęba. Za pomocą implantów możemy odbudować zarówno pojedynczy brak zęba, jak i bardziej rozległe braki w uzębieniu, a nawet przywrócić funkcje narządu żucia w przypadku bezzębia całkowitego.